Chịu trách nhiệm kiểm soát an ninh mạng cho hơn 2500 doanh nghiệp trong suốt 20 năm qua

HAIONNET

Doanh nghiệp chuyên về giải pháp mạng

Trên nền tảng kinh nghiệm dịch vụ và kỹ thuật mạng ISP tích lũy trong nhiều năm, chúng tôi hiện đang nỗ lực để trở thành doanh nghiệp hàng đầu thông qua việc phát triển, nghiên cứu giải pháp mạng phù hợp với cơ sở hạ tầng mạng doanh nghiệp và nhu cầu dịch vụ đa dạng.

Xem chi tiết

Thông báo

Phòng tài liệu

Tư vấn

024-2241-5400
Tư vấn tiếng Hàn
0962-540-031